2006-08-14 : Misbruik van statistieke (Lamb)

Moderators: GenMod, AfrMod

2006-08-14 : Misbruik van statistieke (Lamb)

Postby GOSA » Mon, 2006-08-14 09:37

PERSVERKLARING: VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

Die stelling tydens die eerste openbare sitting van die parlement se portefeuljekomitee oor veiligheid en sekuriteit dat moord gepleeg met vuurwapens sedert 2001 met die helfte verminder het in Suid-Afrika se drie grootste stede en toeskryfbaar is aan die sukses van die Vuurwapenbeheerwet 2000 (Wet 60 van 2000) is so aanvegbaar soos die stelling dat een van die 24 verdagtes wat aangekeer is in verband met die beweerde komplot om vliegtuie op te blaas eers ‘n Christen was.

Dié UNISA-studie wat voorgelê is deur mnr Guy Lamb, Navorser van die Instituut vir Sekerheidstudie, word weer eens misbruik om deur ‘n wanvoorstelling van statistiek en gerieflike miskenning van histories bewese feite die wettige vuurwapeneienaar die skuld te gee vir die regering se onvermoë om misdaad uit te roei en terselfdertyd die ontwapening van die publiek, die gemene deler van alle verdrukkende regimes, te regverdig. In wese kom dit neer op blatante oneerlikheid.

Wat die studie byvoorbeeld verswyg is dat die Vuurwapenbeheerwet uitsluitlik gerig is op die wettige vuurwapeneienaar. Met die jongste voorgestelde wysigings kom selfs versamelaars, wat seker dié verantwoordelikste van alle vuurwapeneienaars is, en eienaars van voorlaaiers kwaai onder skoot. Dít terwyl daar amptelik in die parlement verklaar is dat wettige vuurwapeneienaars slegs by sowat 0.05% van misdaad betrokke is, wat statisties onbeduidend is, terwyl jag- en skyfskietgewere en handwapens, antieke senterslaggewere en voorlaaiers nooit in geweldsmisdaad gebruik word nie.

Verder is dit eienaardig dat mnr Lamb die feit verswyg dat die moordkoers per 100 000 reeds sedert 1994 ‘n massiewe en konstante afname getoon het van 69.5 in 1994 tot 47.8 in 2002 volgens inligting wat deur die Instituut vir Sekerheidstudies vrygestel is. Die afname in die totale moordkoers waarna Lamb verwys is slegs ‘n voortsetting van hierdie tendens, want die Vuurwapenbeheerwet is eers op 1 Julie 2004 geïmplementeer. Die rede vir die afname is nie soos die sogenaamde “misdaadkenners” wil voorgee te danke aan die Vuurwapenbeheerwet nie, maar aan die feit dat daar meer as ‘n miljoen vuurwapenlisensies sedert 1994 aan swart mense, wat vir die eerste keer hierdie reg kon uitoefen, toegeken is. Om dus te glo dat die ontwapening van wetsgehoorsame burgers deur die Vuurwapenbeheerwet die moordkoers afgebring het is soos om aan die bestaan van die tandemuis te glo.

Wêreldwye empiriese getuienis van meer as 150 jaar het onomwonde bewys dat vuurwapenbeheer ‘n volslae mislukking is om misdaad te beheer. Dit skep ‘n samelewing waar slegs die regering, wat dan vry is om sy mag te misbruik soos in Apartheid Suid-Afrika en Nazi-Duitsland die geval was, en misdadigers vuurwapens besit. Dit ontneem die publiek van die mees effektiewe wyse om hulself en hul eiendom te beskerm, veral in Suid-Afrika waar daar 50 000 verkragtings per jaar is, plaasmoorde onverpoosd voortduur, ‘n kwartmiljoen mense tydens die eerste dekade van ANC regering vermoor is, die polisie onderbeman en onderbetaal is met ernstige korrupsie wat kort-kort blootgelê word en die krimineel meer regte het as die wetsgehoorsame burger.

Die enigste “suksesse” wat tot dusver aan die Vuurwapenbeheerwet toegeskryf kan word is die bankrotskap van meer as 500 vuurwapenhandelaars, ‘n toename in werkloosheid, onberekenbare skade aan die jagbedryf, berowing van die publiek se wettige eiendom, miskenning en vernietiging van ons kultuur-historiese erfenis, die omskepping van veral bejaardes en vroue in sagte teikens vir misdadigers, die skep van veilige werksomgewings vir misdadigers in vuurwapenvrye sones en die verkragting van die Grondwet en die Wet op die Bevordering van Administratiewe Geregtigheid.

Die Vuurwapenbeheerwet is eensydig en op ‘n onderduimse wyse opgestel deur die regering met insette van die buitelands gefinansierde anti-vuurwapendrukgroep, Gun Free South Africa. Dit is ‘n ernstige aanslag op die vryheid en Grondwetlike en Gemenereg regte van die publiek. Die teenstrydighede tussen die twee stelle kort agtereenvolgende voorgestelde wysigings is so radikaal dat ernstige twyfel bestaan of die Minister werklik sy aandag aan die vraagstuk bestee het. WESA doen ‘n beroep op alle wettige vuurwapeneienaars om alles binne hul vermoë te doen om hul vuurwapens te behou en nie op te sien teen die onnodige moeite en koste wat aan hul opgedwing is deur hierdie outokratiese Gestapo-agtige wetgewing nie. WESA doen ook ‘n beroep op die publiek om hul nie te laat mislei deur doelbewuste leuens en propaganda dat die Vuurwapenbeheerwet ontwerp is om ‘n veiliger Suid-Afrika te skep nie terwyl dit duidelik is dat die uitsluitlike doel daarvan is om ‘n ontwapende en weerlose bevolking te skep.

WESA eis dat die Vuurwapenbeheerwet geskrap word soos die Kanadese wetgewing waarop dit geskoei is en dat ‘n praktiese en regverdige wet in samewerking met die organisasies wat die vuurwapeneienaar se belange verteenwoordig opgestel word.
Charl van Wyk
Nasionale Koördineerder
Wapeneienaars van Suid-Afrika
What have YOU done for YOUR rights today?
GOSA
Site Admin
 
Posts: 1598
Joined: Sun, 2006-01-29 15:42
Location: South Africa

Return to GOSA Press Releases

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron