2009-04-03 : ACDP Media Verklaring vuurwapenbeheer

Moderator: GenMod

2009-04-03 : ACDP Media Verklaring vuurwapenbeheer

Postby GOSA » Wed, 2009-04-15 14:43

ACDP Media Verklaring / Media Release (English text follows after the Afrikaans text)

ACDP waarsku teen die ontwapening van landsburgers

"’n Wapen vrye Suid Afrikaa? NEE! NEE! NEE!” Hierdie stelling is gemaak deur Casper Nordier, Lid van die Vrystaatse Wetgewer en Vrystaatse Provinsiale Leier van die ACDP.

“Selfverdediging is u en my reg. Wees streng met die beheer van wapens, en dan verwys ons na die ongeldige wapens, maar laat wetsgehoorsame burgers hul wapens registreer en hou!”

“Die ACDP glo dat alle verantwoordelike landsburgers ‘n rol teen misdaad en korrupsie moet speel. Ons sal die weg aanwys deur middel van ons streng beleid teen misdaad en sal klem op persoonlike verantwoordelikheid en aanspreeklikheid lê. Tot op hede het die ACDP landsburgers ondersteun om hul eie wapens te besit en dit ook, vir selfbeskerming en die beskerming van hul families, te dra. Ons sal verseker hiermee voortgaan. Ons sal ook voortgaan om elke stuk wetgewing wat hierdie reg ondermyn, teë te staan!”

“Die gebruik van wapens vir jag- en sport doeleindes word ook deur die ACDP ondersteun. Dit moet egter duidelik gestel word dat saam met die reg om ‘n wapen te besit, kom verseker ook die verantwoordelikheid om dit korrek te hanteer.”

” Ons wil dit weer bevestig: Vervolg diegene wat dit misbruik, maar gee regte aan diegene wat dit korrek gebruik!

“Om die erns van die saak te bevestig beplan die ACDP ‘n openbare vergadering op Maandag 6 April 2009 om 18:00 by die Rusplek Gastehuis, Scholtzstraat 50, Universitas. Ons sal inwoners inlig oor Wapenbeheer en die gevare van die huidige ontwapening strategie van die Regering.”

“Die ACDP sal misdaad beheer,” het Nordier gesê.CASPER NORDIER, LPW

0832301455

ACDP warns against disarming of citizens"A Gun Free South Africa? NO! NO! NO!” This statement was made by Casper Nordier, Member of the Free State Provincial Legislature and ACDP Free State Provincial leader.

“Self-defence is your and my right. Get tough on guns - the illegal ones, but let citizens register their firearms and keep them!”

“The ACDP believes that all responsible citizens have a role to play in the battle against crime and corruption. We will lead the way with our tough policies on crime and emphasis on individual responsibility and accountability. To this end, the ACDP has and will continue to support the right of law-abiding citizens to own and carry arms in self-defence and in defence of their families, and will continue to oppose legislation that invades this right!”

“The use of fire-arms for hunting and sport is also supported by the ACDP. In supporting this right and freedom, the ACDP recognizes that with this freedom comes a great responsibility.”

” We re-iterate: Punish those who ABUSE! Give rights to those who USE!

“For this purpose the ACDP has planned a public meeting on Monday 6 April 2009 at 18:00 at the Resting Place, 50 Scholtz Street, Universitas. We will inform citizens about Gun-control and the dangers of the Government’s current disarming of law abiding citizens.”

“The ACDP will bring crime under control,” said Nordier.CASPER NORDIER, MPL

0832301455VROUE MET 'N ROEPING – Media verklaringOns daag die regering uit om hulle eerder toe te spits om misdadigers te oorreed om hulle onwettige wapens in te handig, en die wetsgehoorsame wapeneienaars met rus te laat. Bo en behalwe dit, doen ons 'n beroep op GFSA om saam te werk met wetsgehoorsame burgers in hulle pogings om die regering te oorreed om misdaad te beheer en nie geregistreerde vuurwapens nie. Die regering moet ook misdadigers straf en nie wetsgehoorsame burgers nie Die polisie moet versterk word in plaas daarvan om burgers se vermoë om hulself te verdedig in die wiele te ry. Verpligte doodstraf moet ingestel word vir alle gevalle van moord met voorbedagte rade in plaas daarvan dat gehoorsame burgers se besit van die middele tot selfbeskerming onwettig verklaar word.Martha Dean: ACDP Vroue met 'n Roeping

083 978 7279
What have YOU done for YOUR rights today?
GOSA
Site Admin
 
Posts: 1598
Joined: Sun, 2006-01-29 15:42
Location: South Africa

Return to Other Press Releases

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron